close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PANAMA

 • Panama

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Panama - informacje ogólne

   

  1.1.      Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne. Panama (oficjalna nazwa: Republika Panamy, hiszp. República de Panamá) zajmuje wąski (od ok. 50 km do ok. 200 km) pas lądu łączący Amerykę Północną z Ameryką Południową. W najwęższej części, zwanej Przesmykiem Panamskim, znajduje się Kanał Panamski. Od północy Panama graniczy z Kostaryką, od południa – z Kolumbią.

   

  Ponad 50% powierzchni kraju zajmują wyżyny i góry Kordylierów Centralnych. Linia brzegowa Panamy charakteryzuje się licznymi zatokami, największe z nich to Panamska (od strony Oceanu Spokojnego) i Moskitów (od Morza Karaibskiego). Do terytorium Panamy należy też ok. 1600 wysp położonych wzdłuż jej wybrzeży..

   

  Ludność: Panamę zamieszkuje 3.850.735 mieszkańców (dane z 2013 roku - źródło INEC/Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá). Ponad 60% ludności stanowią Metysi, 20% — Mulaci i Murzyni, 10% — ludność pochodzenia europejskiego, ponadto Indianie, zamieszkujący głównie tereny na wybrzeżu Morza Karaibskiego, które stanowią autonomiczne terytorium Indian Kuna.

   

  Obszar: terytorium Panamy zajmuje powierzchnię:75.517 km⊃2; (wg. Krajowego Instytutu Geograficznego "Tommy Guardia"). Administracyjnie kraj dzieli się na 9 prowincji, 75 departamentów, 3 autonomiczne jednostki tzw. comarcas zamieszkane przez Indian (Kuna Yala, Embera, Bugle Ngöbe) i 621 powiatów (w tym 2 comarcas: Kuna i Kuna Madugandí Wargandi).

   

  Stolica: stolicą Panamy jest Panama, miasto portowe położone nad Oceanem Spokojnym, w pobliżu Kanału Panamskiego. Liczbę mieszkańców szacuje się na ok. 700 tys.

   

  Języki urzędowe:  językiem urzędowym Panamy jest hiszpański.

   

   

  1.2.      Warunki klimatyczne

   

  Klimat równikowy, na północy bardzo wilgotny (opady całoroczne do 4000 mm), na południu wilgotny (opady głownie w półroczu letnim, 1500–2500 mm rocznie). Pora deszczowa jest długa (od maja do grudnia) i krótki sezon letni (od połowy grudnia do końca kwietnia). Średnia temperatura miesięczna: 26–28°C na nizinach i około 17–10°C w górach. Panama jest położona w strefie aktywnej sejsmicznie.

   

  1.3.      Główne bogactwa naturalne

   

  • sól kamienna,
  • rudy żelaza, manganu i miedzi
  • złoto
  • lasy mahoniowe

   

  1.4.      System walutowy, kurs

   

  Oficjalna walutą Panamy jest Balboa, PAB, jednak w powszechnym użyciu jest dolar amerykański. Kurs balboa: 1 PAB = 1 USD

   

   

  1.5.      Religia

   

  W Panamie przeważają katolicy: 65,1%. Znaczącą grupę stanowią zielonoświątkowcy: 14,43%. Protestanci to 6,38%. Islam wyznaje 3,5%, a buddyzm – 2,1%.

   

  1.6.      Infrastruktura transportowa

   

  Infrastruktura drogowa w Panamie jest słabo rozwinięta, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Istnieje ok. 12 tys. km dróg, w tym ponad 1/3 o utwardzonej nawierzchni. Główny szlak transportowy stanowi Droga Panamerykańska (545 km) łącząca Panamę z Kostaryką. Długość linii kolejowej wynosi 355 km (głównie kolej wąskotorowa). Najważniejsze porty to Panama, Cristóbal, Colón i Balboa. Główny port lotniczy — Panama.

   

  1.7.      Obowiązek wizowy

   

  Od 23 sierpnia 2002 r. między Polską a Panamą obowiązuje umowa o ruchu bezwizowym. Zgodnie z nią obywatele polscy mający ważne paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Panamy do 90 dni bez wizy. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie obejmuje osób zamierzających podjąć naukę, pracę lub inną działalność zarobkową, a także przyjeżdżających na pobyt stały. Każdy przyjeżdżający do Panamy ma obowiązek posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (gotówka nie jest konieczna, wystarczy udokumentowany stan konta bankowego i karta kredytowa).

  Panamska służba graniczna może skrócić dozwolony pobyt obcokrajowca w Panamie do mniej niż 90 dni. Turystów opuszczających Panamę samolotem obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy (w postaci opłaty lotniskowej) w wysokości 20 USD od osoby. W Panamie nie ma obowiązku meldunkowego.

   

  1.8.      Wykaz świąt państwowych

   

  1 stycznia - Nowy Rok

  9 stycznia - Dzień Męczenników

  Karnawałowy poniedziałek - Poniedziałek przed środą popielcową.

  Karnawałowy wtorek - Wtorek przed środą popielcową.

  Wielki Piątek

  1 maja - Święto Pracy

  3 listopada - Dzień Niepodległości (od Kolumbii).

  4 listopada - Dzień Flagi

  5 listopada - Dzień Krzysztofa Kolumba

  10 listopada - Primer Grito de Independencia de la Villa de los Santos” czyli “Pierwszy krzyk Niepodległości w Villa de los Santos”- Powstanie w Villa de los Santos przeciwko Hiszpanii.

  28 listopada - Dzień Niepodległości (od Hiszpanii).

  8  grudnia - Dzień Niepokalanego Poczęcia oraz Dzień Matki.

  25 grudnia - Boże Narodzenie

   

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny

   

  2.1. Ustrój polityczny

   

  Panama jest republiką. Głową państwa i jednocześnie szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.

   

   

  2.2. Władza ustawodawcza

   

  Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Ustawodawczego wybieranego w wyborach powszechnych na 5 lat.

   

   

  2.3. Władza wykonawcza

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.

   

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej

   

  Dyrekcja Generalna do Międzynarodowych Spraw Ekonomicznych (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales) przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych

   

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze

   

  Sądownictwem gospodarczym  zajmują się: 

  - wyspecjalizowane Sądy Gospodarcze

  - Komisja Wolnej Konkurencji i Ochrony Konsumentów  (Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor CLICAC)

  - Sąd Najwyższy

   

  Gospodarka


   

  Gospodarka Panamy – podsumowanie 2015 r.

   

  PKB

   

  Wzrost gospodarczy Panamy w drugim kwartale 2015 r., wyliczony na podstawie dynamik kwartalnych,  wyniósł 5,8%, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, według danych z  Narodowego Instytutu Statystyki i Spisu Ludności (INEC) Kontrolera Generalnego Panamy. W pierwszej połowie 2015 roku wzrost osiągnął poziom 5,9%, w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. , kiedy to wzrost gospodarczy wyniósł z kolei 4,9%.
   

  Działalność gospodarcza, która uzyskała najlepsze wyniki w pierwszej połowie roku to: dostawy energii elektrycznej, gazu i wody (15,6%), pośrednictwo finansowe (11,7%), budownictwo (6,7%), górnictwo i wydobywanie (6,7%) oraz handel (5,7%). Na drugim biegunie znajduje się działalność gospodarcza, która doświadczyła najmniejszego wzrostu, w tym także ta, która miała negatywny wpływ na PKB,  tj. rybołówstwo (-3,4%), produkcja (-0,5%) oraz rolnictwo, hodowla zwierząt, łowiectwo i leśnictwo (-0,1%).
   

  Znaczny wzrost aktywności w dostawach energii elektrycznej, gazu i wody zanotowano dzięki zwiększeniu wytwarzania energii wodnej (69,9%) i wiatrowej (130,3%). Produkcja energii wodnej wzrosła z 1711.5 GWh w pierwszym semestrze 2014 do 2908.5 GWh w analogicznym okresie roku 2015. Był to wzrost historyczny, spowodowany z jednej strony zwiększoną ilością opadów na obszarze wybrzeża Karaibów, z drugiej zaś otwarciem dwóch nowych elektrowni wodnych (Bajo Frio w Chiriqui i Bonyic w Bocas del Toro), które dostarczyły łącznie 59,2 Gwh.
   

  Pośrednictwo finansowe wypracowało zysk brutto w wysokości 746.6 mln dolarów i portfel kredytowy, którego wartość sięgała sześćdziesięciu miliardów dolarów. Wzrost w sektorze budowlanym był spowodowany nowymi projektami mieszkaniowymi, których inwestycje wzrosły o 14,1%.


  Spadek aktywności w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie w pierwszej połowie roku był spowodowany ograniczeniem produkcji rolnej i co za tym idzie, eksportu produktów rolnych, a to ze względu na dłuższy suchy okres w rejonie Arco Seco, w przeciwieństwie do ulewnych deszczy wzdłuż wybrzeża Karaibów. Wzrósł jednak eksport bananów i melona oraz odnotowano wzrost w działalności hodowlanej i leśnictwie.
  Odnotowano wzrost w handlu dzięki ekspansji popytu krajowego, handel hurtowy pozostaje w stagnacji ze względu na sytuację firm działających w strefie wolnocłowej Colón (Zona Libre Colón). Wzrost popytu krajowego był wynikiem tworzenia miejsc pracy, wyższych zarobków, transferów rządowych i finansowania udzielonego przez krajowy systemu bankowy na użytek prywatny. W strefie Colón trzeci rok z rzędu spadła sprzedaż (8,0%), choć mniej niż w r. 2014 (13,4%), przede wszystkim do Kolumbii, Wenezueli i Ekwadoru, z powodu trudności w wymianie walut w Wenezueli, wyższych podatków dla producentów tekstyliów i obuwia w Kolumbii oraz dewaluacji walut narodowych tych krajów i innych w stosunku do dolara.


  Rachunek bieżący bilansu płatniczego
  Według resortu gospodarki i finansów, deficyt sektora publicznego niefinansowego wyniósł w drugiej połowie 2015 roku 724 milionów dolarów, tj. odnotowano jego zmniejszenie o $ 1.187 mln (62,1%) w porównaniu do pierwszej połowy 2014 r. Osiągnięto to głównie poprzez korekty wydatków (o 15,3% mniej) i wzrost przychodów (3,7%), uzyskanych głównie przez FUS (ze względu na większą liczbę podatników i ich wynagrodzenia) i przez agencje jednostkowe (Krajowy Urząd ds. Usług Publicznych, Krajowy Urząd Celny, Loteria Narodowa i inne).
   

  Deficyt rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego wyniósł 947.3 milionów dolarów w tym okresie, co oznacza spadek o 1114.2 mln (54%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r. Decydujący okazał się tu najniższy deficyt salda towarów (1.038,2 milionów dolarów – 25,2%) w związku ze spadkiem cen paliw. Z kolej handel usługami odnotował nadwyżkę w wysokości 3818.9 mln dolarów (o 12,6% więcej niż w 2014 r.) spowodowaną zwiększonymi wydatkami na podróże obcokrajowców na terytorium Panamy oraz dochodem uzyskanym przez Kanał Panamski,  Narodowy System Portów i banki.


  Inflacja
  Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku, w porównaniu do grudnia 2014 r., wykazał wzrost o 1,3%, zarówno w Nacional Urbano, jak w okręgu Panamy i San Miguelito; w innych obszarach miejskich wzrósł o 1,9%.
   

  Dług publiczny
  Według danych Ministerstwa Gospodarki i Finansów dług publiczny w pierwszej połowie 2015 roku wynosił 19,294.1 mln dolarów. Oznacza to wzrost o 1654.6 mln (9,4%) w porównaniu z pierwszą połową 2014 roku. Zgodnie z rodzajem kredytodawcy,  4.222,5 milionów przynależą do długu wewnętrznego , a 15,071.5 do zadłużenia zagranicznego.
   

  Handel zagraniczny
  Bilans handlowy w pierwszym półroczu 2015 r. wykazał deficyt w wysokości 3087.6 mln dolarów. Eksport towarów sięgnął 8.052 mln dolarów (96,2 milionów dolarów lub 1,2% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), a import 11,139.6 mln dolarów (1134.4 mln lub 9,2% mniej niż w 2014 roku).


  Wartość eksportu, wyłączając strefę wolnocłową Colón,  wyniosła 349,1 mln dolarów, co oznacza spadek o 14,8%, w wyniku zmniejszenia produkcji na eksport spowodowanego czynnikami klimatycznymi w niektórych przypadkach i niższych cen międzynarodowych w innych. Spadła sprzedaż, głównie w przemyśle spożywczym (15,3 mln USD), tłuszczów i olejów jadalnych (8,8 mln USD), drewna (8,6 mln USD), produktów z żeliwa i stali (USD 6, 3 mln), cukrów ($ 5,0 mln), papieru i tektury (4,4 mln USD) i owoców (3,9 mln). Eksport wzrósł głównie do Indii, Meksyku i Turcji, spadł zaś do Chin, Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii i Japonii.
   

  Wartość importu w pierwszej połowie 2015 roku, z wyłączeniem firm działających w strefie wolnocłowej Colón, wyniosła 5796.3 mln - spadek o 888 mln (13,3%) w stosunku do 2014 r. Spadła również waga importowanych towarów (12,4%), ze względu na niższe zapotrzebowanie na paliwo do wytwarzania energii elektrycznej oraz wyrobów z żeliwa i stali, wobec postępu rozbudowy Kanału Panamskiego. W rozdziałach taryfowych, najbardziej znaczący był import paliw (801,2 mln dolarów), maszyn, urządzeń i sprzętu mechanicznego (596,2 mln dolarów), samochodów i ich części (585,4 mln dolarów), maszyn i urządzeń elektrycznych do odtwarzania dźwięku (433,7 mln dolarów) i wyrobów z żeliwa i stali (321,3 mln dolarów). Do głównych dostawców towarów należą Stany Zjednoczone (1.519,2 mln), Chiny (507,3 mln dolarów), Meksyk (306,9 mln dolarów), Kostaryka (225,8 mln dolarów) i Hiszpania (197,1 mln dolarów).

   

  Inwestycje zagraniczne w Panamie
  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gospodarki Panamy wyniósł  2.558,5 mln dolarów, o 386,3 mln (17,8%) więcej niż w pierwszej połowie 2014 roku, dzięki zyskom reinwestowanym przez banki i firmy zajmujące się świadczeniem usług elektrycznych, handlowych i turystycznych. Wzrosły także inwestycje w inne formy kapitału.

   

  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2012

  2013

  2014

  20151

  PKB wartość globalna w cenach bieżących (mln USD)

  37.956,21

  42.648,09

  46.515,11

  bd

  PKB wartość per capita w cenach bieżących (USD)

  9.984,89

  11.036,37

  11.844,68

  bd

  Roczne tempo wzrostu PKB w %

  10,24%

  8,35%

  6,16%

  5,9%

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %*

  37,6%

  36,8%

  39,5%

  38,7%

  Roczna stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  5,6%

  4,0%

  2,6%

  1,3%

  Stopa bezrobocia w % **

  4,8%

  5,7%

  5,4%

  5,1%2

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mln USD) - łącznie ze strefą wolnocłową w Colón **

  40.669,5

  38.291,1

  35.881,0

  17.524,8

  Wartość obrotów narodowego handlu zagranicznego (mln USD)

  12.192,0

  12.696,7

  13.260,2

  5.631,4

  Wartość narodowego eksportu FOB (mln USD) - bez strefy wolnocłowej w Colón**

  821,6

  843,9

  818,2

  349,1

  Wartość eksportu FOB (mln USD) - ze strefy wolnocłowej w Colón **

  16.141,7

  14.735,5

  12.962,1

  5.580,7

  Wartość narodowego importu FOB (mln USD) - bez strefy wolnocłowej w Colón **

  11.370,4

  11.852,8

  12.442,0

  5.282,3

  Wartość importu FOB (mln USD) strefy wolnocłowej w Colón **

  14.650,8

  12.685,5

  11.060,3

  5.192,9

  Deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego **

  -3.527,5

  -4.919,5

  -5.258,0

  -947,3

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  9,29%

  11,53%

  11,30%

  bd

  Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD)

  2.979,6

  4.653,5

  4.718,9

  2.558,5

  Źródło: CEPAL / * Najwyższa Izba Kontroli Panamy / ** INEC

  1 Wstępne dane na koniec czerwca 2015 r. / źródło: Najwyższa Izba Kontroli Panamy

  2 Dane na koniec sierpnia 2015 r. / źródło: INEC Panama

   

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza.

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Panamą.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce (GUS) w pierwszej połowie 2015 r. Polska importowała z Panamy towary o wartości 53.668.915 dolarów. 87,73% tej kwoty stanowią towary z rozdziału  89, który obejmuje łodzie oraz inne jednostki  pływające, podczas gdy 9,62% odpowiada importowi  bananów. Tymczasem polski eksport do Panamy wyniósł 59.541.170 dolarów, z czego 79,21% stanowił eksport statków i innych konstrukcji pływających z rozdziału 89, 11,08% produktów farmaceutycznych, 1,82%  pozostałych respiratorów oraz masek gazowych z pozycji 9020, 1,55% opon pneumatycznych, nowych, gumowych, a 1,43% pozostałych gotowych artykułów.

   

  Wśród gałęzi rynku, które oferują największy potencjał eksportu na panamski rynek, z uwzględnieniem popytu zewnętrznego, który on generuje, znajdują się maszyny dla budownictwa i robót publicznych, towary konsumpcyjne, farmaceutyki, pojazdy, wytwarzanie energii i technologia przemysłowa.

   

  4.3. Inwestycje.

   

  W chwili obecnej nie ma znaczących polskich inwestycji bezpośrednich w Panamie.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Między Polską a Panamą nie ma tej formy współpracy.

   

  Dostęp do rynku


   

  5. Dostęp do rynku.

   

  5.1. Dostęp do rynku dla towarów i usług /bariery/.

   

  W rankingu krajów o najbardziej sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej, na liście 189 krajów, Panama znalazła się na 55. miejscu (dane Banku Światowego, Doing Business 2014). Wśród 32 państw regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów zajmuje piąte miejsce. Oba te wyniki są znacząco lepsze niż w poprzednich latach. Fitch Ratings ocenia, że perspektywa gospodarcza Panamy jest stabilna, a prowadzenie działalności wiąże się z niewielkim ryzykiem.

   

  Gospodarka Panamy jest otwarta i dynamiczna, z dobrze rozwiniętym sektorem usług. Kraj ma również dogodną lokalizację geograficzną, dzięki której stał się nowoczesną platformą logistyczną, z jej głównym atutem – Kanałem Panamskim. Panama jest międzynarodowym centrum redystrybucji dóbr, ruchu pasażerskiego i komunikacji międzynarodowej. W strefie wolnocłowej w Colón działa około 3000 firm, a wielkość rocznych obrotów wynosi ponad 19 mld USD. W Międzynarodowym Centrum Bankowości funkcjonuje ponad 90 instytucji finansowych.

   

  W ostatnich latach rząd dokonał istotnych zmian w ustawodawstwie, których celem jest poprawa funkcjonowania rynku, uproszczenie procedur i wyeliminowanie barier celnych. Panama ma podpisane umowy handlowe z głównymi partnerami, zarówno w regionie, jak i poza nim, dzięki czemu wzmacnia swój udział w handlu światowym. Jest też stroną umowy stowarzyszeniowej między UE a blokiem krajów Ameryki Środkowej, ratyfikowanej w 2011 r., która przewiduje stopniową redukcję ceł importowych.

   

  Bariery:

  - pozwolenie na import jest wymagane dla niektórych towarów objętych kontyngentem lub mających wpływ na produkcję krajową;

  - import produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wymaga przedłożenia świadectwa sanitarnego wystawionego w kraju pochodzenia;

  - środki owadobójcze, leki i ich pochodne wymagają certyfikatu, potwierdzającego ich dopuszczenie do sprzedaży w kraju ich pochodzenia;

  - w niektórych sektorach gospodarki, istotnych dla interesu narodowego, istnieją ograniczenia dla inwestycji zagranicznych. Są to m.in.:

  1. ograniczenie zakupu ziemi: artykuł 286 Konstytucji zakazuje cudzoziemcom nabywania gruntów państwowych, a także prywatnych, położonych w odległości mniejszej niż 10 km od granicy;

  2. ograniczenie w prowadzeniu handlu detalicznego: artykuł 288 Konstytucji zastrzega handel detaliczny dla rodowitych Panamczyków, obcokrajowców posiadających kartę stałego pobytu od co najmniej trzech lat oraz licencjonowanych podmiotów prawnych;

  3. połów niektórych gatunków ryb w wodach Panamy jest zarezerwowany dla podmiotów krajowych, co określa Ustawa o Zasobach Morskich. Artykuł 4 nr 38 przepisów wykonawczych z dnia 15 czerwca 1992 r. zastrzega dla obywateli Panamy połowy tuńczyka na łodziach poniżej 150 ton wyporności i połowy krewetek w wodach przybrzeżnych na łodziach poniżej 10 ton wyporności (Artykuł 3 nr 124 z 8 listopada 1990 r.);

  4. artykuł 74 ustawy nr 21 z 29 stycznia 2003 zezwala firmom zagranicznym na lotniczy transport kabotażowy, o ile Panama ma podpisaną umowę z państwem, w którym te firmy są zarejestrowane. Nie wszystkie takie umowy zawierają pozwolenie na tego typu transport. Np. Hiszpania od 2001 r. ma podpisaną Umowę o Transporcie Lotniczym z Panamą, która jednak nie uwzględnia transportu kabotażowego;

  5. artykuł 14 ustawy nr 24 z dnia 30 czerwca 1999 rezerwuje dla obywateli Panamy prawo do działalności nadawczej.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie cudzoziemców.

   

  Kodeks pracy przewiduje zatrudnianie cudzoziemców pod warunkiem udzielenia zezwolenia na pracę przez Ministerstwo Pracy i Rozwoju Pracowników. Jednak, co do zasady, pracownicy zagraniczni nie mogą przekroczyć 10% wszystkich zatrudnionych w firmie ani 10% funduszu płac. Na takich samych prawach jak obywateli Panamy można zatrudniać cudzoziemców pozostających w związku małżeńskim z Panamczykami oraz cudzoziemców przebywających w Panamie od minimum 10 lat. W przypadku pracowników technicznych lub specjalistycznych udział personelu zagranicznego może sięgać 15% wszystkich pracowników (jednak istnieje obowiązek szkolenia Panamczyków, by mogli zastąpić cudzoziemców, gdy ich kontrakt przekroczy 6 miesięcy). Firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników mogą zatrudniać jednego pracownika zagranicznego.

   

  Podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne płaci zarówno pracownik, jak i pracodawca, odpowiednio 9,75% i 12,25%. Pracownicy na własny rachunek płacą 12,5% od 52% dochodu brutto.

   

  5.3. Inwestycje zagraniczne i działalność gospodarcza.

   

  Panama zachęca do inwestowania podmioty zarówno lokalne jak i zagraniczne poprzez udogodnienia w zakładaniu firm lub ich filii:

  http://proinvex.mici.gob.pa/images/stories/pdf/Ley_SEM.pdf.

   

  Ponadto w Panamie funkcjonują specjalne strefy gospodarcze ułatwiające prowadzenie działalności, wśród nich warto wymienić Specjalny Obszar Gospodarczy Panama – Pacyfik, strefę wolnocłową w Colón i w Ciudad del Saber.

   

  Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Panamie należy:

   

  1. zarejestrować się w Wydziale Dochodów (DGI) i uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Podatników (RUC);

  2. uzyskać licencję komercyjną (Aviso de Operaciones );

  3. zarejestrować się w gminie, w której firma ma siedzibę;

  4. zarejestrować się w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (CSS);

  5. zarejestrować się w Ministerstwie Pracy i Rozwoju Pracowników

  6. uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności od służb sanitarnych (Operación Sanitaria).

   

  Istnieje możliwość założenia firmy w Panamie jako spółki zagranicznej. Musi ona być zarejestrowana w rejestrze publicznym i wnieść opłatę 250 dolarów w pierwszym roku i po 300 dolarów w kolejnych latach. Nie ma wymogów co do minimalnego kapitału. Proces rejestracji jest zwykle prowadzony przez prawnika (koszt od 800 do 2000 dolarów).

  Rok rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż w niektórych przypadkach organy podatkowe mogą żądać specjalnego okresu rozliczeniowego (zawsze obejmującego dwanaście miesięcy). Organami podatkowymi są: Ministerstwo Gospodarki i Finansów oraz Urząd Celny. Firmy zagraniczne muszą być zarejestrowane w Generalnej Dyrekcji Wpływów i są zobowiązane do płacenia podatku w wysokości 25% dochodu netto. Specjalne ulgi podatkowe występują w strefach wolnocłowych.

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  Panamá Tramita

  Zbiór wszystkich wymaganych procedur i formalności urzędowych w Panamie

  www.panamatramita.gob.pa

   

  PROINVEX Panamá

  Panamska agencja ds. inwestycji zagranicznych

  http://proinvex.mici.gob.pa

   

  INEC

  Panamski Urząd Statystyczny

  www.contraloria.gob.pa/inec/

   

  Autoridad Nacional de Aduanas

  Panamski Urząd Celny

  www.ana.gob.pa

  27 sierpnia 2013 (ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2015)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: