close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOLUMBIA

 • Kolumbia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Kolumbia (oficjalna nazwa: Republika Kolumbii, hiszp. República de Colombia) leży w północnozachodniej części Ameryki Południowej i jest jedynym państwem kontynentu mającym dostęp do obu oceanów: Atlantyckiego (poprzez Morze Karaibskie) i Spokojnego. Od południa graniczy z Ekwadorem i Peru, od wschodu z Brazylią i Wenezuelą, a od północy z Panamą.

  Ludność: W Kolumbii mieszka obecnie ok. 49 mln ludzi. Pod względem liczby ludności Kolumbia zajmuje trzecie miejsce w Ameryce Łacińskiej po Brazylii i Meksyku. Przyrost liczby ludności od ponad 20 lat wynosi niecałe 2% w skali roku. Szacuje się, że w 2020 r., mimo nieznacznego obniżenia przyrostu liczby ludności, liczba mieszkańców Kolumbii przekroczy 50 mln.

  Gęstość zaludnienia zależy od regionu – w zachodniej części kraju, czyli w regionie andyjskim i na wybrzeżu, mieszka ponad 90% Kolumbijczyków. Z ostatniego spisu powszechnego Kolumbii (2005 r.) wynika, że 86% ludności to biali i Metysi, 3,4% to społeczność indiańska a 10,6% to Afrokolumbijczycy. Biali, głównie potomkowie Hiszpanów, stanowią ok. 20% ludności. Czarnoskórzy Kolumbijczycy zamieszkują głównie wybrzeża Pacyfiku i Morza Karaibskiego. Ponadto na terenie Kolumbii znajduje się 735 rezerwatów, zajmujących około 30% powierzchni kraju, zamieszkałych przez ponad milion Indian.

  Powierzchnia: Kolumbia jest czwartym krajem Ameryki Południowej pod względem wielkości terytorium. Jej powierzchnia wynosi 2 070 408 km⊃2;, w tym obszar lądowy – 1 141 748 km⊃2;, a 928 660 km⊃2; zajmują wody terytorialne.

  Stolica: Stolica Kolumbii - Bogota (dawna nazwa – Santa Fé de Bogota) leży w centrum kraju, w paśmie Andów Wschodnich, na wysokości 2 600 m n.p.m. W Bogocie mieszka ok. 8 mln osób.

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym Kolumbii jest hiszpański, którym posługuje się ogromna większość mieszkańców kraju. Konstytucja z 1991 roku ustanowiła na terenach rezerwatów językami urzędowymi także języki indiańskie. Obecnie używanych jest ich około 65. Na wyspach San Andrés i Providencia używa się odmiany języka angielskiego.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Bliskość równika sprawia, że roczne wahania temperatury na terenie Kolumbii są bardzo niewielkie. Temperatura zmienia się jednak wraz z wysokością, dając w efekcie różne rodzaje klimatu, od gorącego na nizinach po górski w Andach. W Kolumbii są dwie pory roku: sucha (zwana latem) i deszczowa (zwana zimą). Układ pór roku jest różny w zależności od regionu. W regionach andyjskich w ciągu roku kalendarzowego są dwie pory suche: od grudnia do marca i od lipca do września oraz dwie pory deszczowe, choć ilość opadów i długość pór roku może się zmieniać. Na nizinie Los Llanos okres pomiędzy grudniem i marcem to pora sucha, pozostała część roku jest deszczowa. W regionie Amazonii jest zazwyczaj wilgotno i gorąco przez cały rok.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  • węgiel kamienny, występujący na zachodzie (departamenty Antioquia i Valle del Cauca), w północno-wschodniej części kraju (departamenty Santander, Norte de Santander i La Guajira) oraz w centrum (departamenty Boyacá i Cundinamarca);
  • ropa naftowa - na południu, blisko granicy z Ekwadorem, w departamencie Putumayo, na nizinach tzw. Llanos, w departamencie Meta i Casanare oraz na północnym wschodzie kraju – departamenty Arauca, Santander i Norte de Santander;
  • gaz ziemny – w departamentach Meta i La Guajira;
  • nikiel – na wybrzeżu karaibskim, w departamencie Córdoba;
  • szmaragdy, występujące głównie w departamencie Boyacá;
  • złoto – departamenty Chocó i Nariño (wybrzeże Pacyfiku).

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

  Kolumbijską walutą jest peso, dostępne w następujących nominałach: 1.000 (zaprzestano druku), 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 i 100.000 (banknoty) oraz 50, 100, 200, 500 i 1000 (monety).

  Kurs peso względem dolara w 2013 r. ulegał wahaniom, reagując na zmiany sytuacji międzynarodowej oraz napływ inwestycji zagranicznych. W ciągu całego roku utrzymał jednak tendencję wzrostową. W styczniu średni kurs miesięczny dolara wynosił 1771,60 pesos, podczas gdy w grudniu 1933,13. Na początku 2014 r. peso osłabiało się dalej, dochodząc do 2040,15 za dolara w lutym, co było związane ze zmianą polityki FED i odpływem kapitału z krajów rozwijających się. Spadek cen ropy w ostatnim roku spowodował deprecjację kolumbijskiego peso wobec dolara amerykańskiego o około 37%, dochodząc do 3315 za dolara w lutym 2016 r.

  Walutę można wymieniać w bankach lub w kantorach (casas de cambio). Kantory najłatwiej znaleźć w centrach handlowych. W większości należy okazać dokument tożsamości, a czasami pobierany jest też odcisk palca. W kantorach kurs wymiany jest zwykle korzystniejszy niż w bankach.

   

  1.5. Religia.

  Kolumbijska konstytucja gwarantuje obywatelom wolność wyznania i kultu. Religią dominującą w Kolumbii jest chrześcijaństwo – około 95% populacji, z czego ponad 80% wyznawców określa się jako katolicy. Po 1% wyznawców w Kolumbii mają także pierwotne religie animistyczne, judaizm, hinduizm, islam i buddyzm. Oficjalne święta związane są z religią katolicką.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

  Do najważniejszych lądowych przejść granicznych należą: Cúcuta, Paraguachon i Arauca (granica z Wenezuelą), Rumichaca i San Miguel (z Ekwadorem), Yaguas i Atacuari (z Peru). Do głównych portów nad Morzem Karaibskim należą: Santa Marta, Barranquilla i Cartagena, a najważniejszym portem nad Pacyfikiem jest Buenaventura. Na granicy z Brazylią ważnym granicznym portem rzecznym jest Leticia. Porty lotnicze posiadają niemal wszystkie stolice departamentów Kolumbii. Ze względu na duże odległości, trudne ukształtowanie terenu oraz nie najlepszy stan dróg, transport powietrzny jest najwygodniejszym sposobem podróżowania. W Kolumbii nie istnieje pasażerska komunikacja kolejowa.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

  Od 1 maja 2008 r. obywatele polscy nie potrzebują wizy na wjazd do Kolumbii, jeśli planowany pobyt nie przekracza 90 dni. W momencie wjazdu do Kolumbii deklaruje się funkcjonariuszowi miejscowych służb celnych cel podróży, a on w zależności od tego określa czas pobytu w kraju i dokonuje odpowiedniego wpisu w paszporcie (nieodpłatnie). Natomiast przedłużenie pobytu, a tym samym ważności wizy, jest odpłatne.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych i kościelnych.

  Większość świąt w Kolumbii ma ruchomą datę – obchodzi się je w pierwszy poniedziałek następujący po dacie święta:

   

  Święta państwowe o stałej dacie:

   

  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 1 maja – Święto Pracy
  • 20 lipca – Święto Niepodległości
  • 7 sierpnia – rocznica Bitwy pod Boyacá

  Święta państwowe o dacie zależnej od dnia tygodnia:

   

  • Dzień Rasy (odkrycie Ameryki) – 12 października,
  • Dzień Niepodległości Cartageny – 11 listopada.

  Święta kościelne obchodzone w tym kraju są w większości takie same jak w Polsce, z niewielkimi różnicami: w Wielkanoc dniami wolnymi od pracy są Wielki Czwartek i Wielki Piątek, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzień 26 grudnia nie jest dniem wolnym od pracy.

   

  Święta kościelne o stałej dacie lub stałym dniu tygodnia:

   

  Wielki Tydzień (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna)

  Boże Narodzenie (25 grudnia)

  Dzień Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia)

   

  Święta kościelne o dacie zależnej od dnia tygodnia:

   

  • Trzech Króli - 6 stycznia
  • Dzień Świętego Józefa - 19 marca
  • Wniebowstąpienie (poniedziałek sześć tygodni po Niedzieli Wielkanocnej)
  • Boże Ciało (poniedziałek dziewięć tygodni po Niedzieli Wielkanocnej)
  • Dzień Najświętszego Serca Jezusa (poniedziałek dziesięć tygodni po Niedzieli Wielkanocnej)
  • Dzień św. Piotra i św. Pawła (29 czerwca)
  • Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia)
  • Wszystkich Świętych (1 listopada)

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

  Kolumbia, zgodnie z konstytucją z 1991 roku, jest republiką prezydencką (prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu). Republika Kolumbii jest państwem unitarnym z podziałem władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

   

  Pod względem administracyjnym kraj dzieli się na 32 departamenty oraz Dystrykt Stołeczny.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

  Władza ustawodawcza – Kongres – składa się z dwóch izb: Senatu, w którym zasiada 102 senatorów i 166-osobowej Izby Reprezentantów. Członkowie Kongresu wybierani są w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego szefem jest Prezydent Republiki. Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na okres czterech lat i to on ustala skład rządu. Poprawka konstytucyjna z roku 2006 umożliwia prezydentowi reelekcję na drugą kadencję. Od 2010 r. prezydentem Kolumbii jest Juan Manuel Santos Calderón.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Najwyższymi organami administracji gospodarczej w Kolumbii są ministerstwa:

   

  • finansów i kredytu publicznego,
  • handlu, przemysłu i turystyki,
  • górnictwa i energii,
  • rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

  Ministerstwo Finansów i Kredytu Publicznego koordynuje politykę makroekonomiczną kraju, określa i realizuje politykę fiskalną, dysponuje środkami publicznymi w zakresie polityki budżetowej i finansowej.

   

  Ministerstwu Finansów podlegają: Krajowa Dyrekcja ds. Podatków i Ceł (DIAN), Fundusz Gwarancyjny Instytucji Spółdzielczych (FOGACOOP), Biuro ds. Emerytur i Opłat Parafiskalnych (UGPP), Krajowa Generalna Izba Obrachunkowa, Biuro Informacji i Analiz Finansowych (UIAF), Fundusz Gwarancyjny Instytucji Finansowych (FOGAFIN), Investors Relation Colombia (IRC) oraz centralne instytucje nadzoru i kontroli finansowej, tzw. Superintendencia Financiera i Supersolidaria.

   

  Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Turystyki podlegają: Krajowy Fundusz Gwarancyjny, Kolumbijska Izba Rzemiosła, Bank Handlu Zagranicznego (BANCOLDEX), Fundusz Gwarancyjny Handlu Zagranicznego (FIDUCOLDEX), Instytucja Nadzorująca Przemysł i Handel oraz Instytucja Nadzoru Spółek, Centralny Zarząd Rachunkowości, Rada Techniczna Rachunkowości, Krajowa Rada Zarządzania Przedsiębiorstwami.

   

  Ministerstwu Górnictwa i Energii podlegają: Krajowa Agencja Górnictwa (ANM), Komisja Regulacji Energii i Gazu (CREG), Krajowa Agencja Paliw Płynnych (ANH), Instytut Planowania i Promocji Rozwiązań Energetycznych (IPSE), Kolumbijska Służba Geologiczna (SGC), Jednostka Planowania Górniczo-Energetyczna (UPME) i firmy o większościowym udziale państwa: Ecopetrol, ISA, ISAGEN oraz regionalne przedsiębiorstwa energetyczne.

   

  Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podlegają: Kolumbijski Instytut Rolnictwa i Rybołówstwa (ICA), Kolumbijski Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (INCODER), Kolumbijski Instytut Badawczy Rolnictwa (CORPOICA), Fundusz Gwarancyjny Rozwoju Rolnictwa (BANCO AGRARIO FIDUAGRARIA), Fundusz Finansowania Sektora Rolnictwa i Rybołówstwa (FINAGRO), Agencja Promocji Kolumbijskich Produktów Rolniczych (CCI), Biuro Planowania Obszarów Wiejskich, Zagospodarowania Terenów i Użytków Rolnych (UPRA) oraz Bank Rolniczy Kolumbii (BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.).

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

  Działalność gospodarcza w Kolumbii jest regulowana przez Kodeks Handlowy, wydany na mocy Dekretu 410 z 27 marca 1971 r. z późniejszymi zmianami. W sprawach gospodarczych nie podlegających Kodeksowi Handlowemu, stosuje się ustawodawstwo cywilne.

   

  Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds. gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze jest wykonywane przez sale ds. cywilnych sądów okręgowych i terytorialnych, które w zależności od sprawy stosują przepisy Kodeksu Handlowego lub prawa cywilnego.

   

  Najwyższą instancją jest Izba ds. Kasacji Cywilnych Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Sytuacja gospodarcza Kolumbii

   

  Rok  2016 był dla gospodarki kolumbijskiej dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji w wymiarze makroekonomicznym, które stało się konieczne z uwagi na negatywne skutki spadku światowych cen ropy naftowej, a w szczególności zmniejszenie wpływów z jej  eksportu  oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych związanych  z górnictwem naftowym. Jak należało się spodziewać obniżenie kursu wymiany osłabiło finanse kraju, którego ok. 20% wpływów budżetowych stanowiły dochody ze sprzedaży ropy naftowej i jej przetworów. Spowodowało to konieczność podjęcia przez rząd serii działań dotyczących sfery podatkowej, które zrealizowane  zostały w latach 2014- 2016. Jedną z decyzji podjętych w 2016 r. było podniesienie od 1.01.2017 r. taryfy VAT z 16% do 19%.  Inne zjawiska  dostosowawcze, takie jak brak zbilansowania w handlu zagranicznym spowodowane spadkiem wpływów z eksportu ropy naftowej  i deprecjacją kolumbijskiego peso ( w 2015 r. spadek wartości w stosunku do USD wyniósł  37,1 % a w 2016 r. – 11,2%)  zaistniały w sposób automatyczny dzięki reżimowi płynnego kursu wymiany ( określonego przez wielkość popytu i podaży dewiz na rynku, bez interwencji Banku Centralnego). Sytuacja ta pozwoliła zarządzać finansami w krótkiej perspektywie czasowej, pomimo że pozostają one pod presją wydatków bieżących, a państwo ma ograniczone możliwości znacznego podwyższenia obciążeń podatkowych. Pomimo kryzysu gospodarka kolumbijska  odnotowała w 2016 r. wzrost PKB o 2 % w porównaniu do roku 2015 r., przy czym wzrost ten był szczególnie widoczny  w sektorze usług finansowych i nieruchomości (5%),   budownictwie   (4,1%), przemyśle przetwórczym (3%)  oraz usługach  społecznych, komunalnych i indywidualnych (2,2%). Sektorami     które        wykazały      spadki    w 2016 r. były : górnictwo i  kamieniołomy    (-6,5% ) oraz transport, składowanie i komunikacja (-0,1%). Spadki w sektorze górnictwa i kamieniołomów  były związane z sytuacja w sektorze węglowodorów.  Pomimo to zaznaczył się wzrost produkcji węgla kamiennego ( o 5,8%), złota ( o 6%)  oraz niklu ( o 3,3%). Spadki w sektorze transportu, składowania i komunikacji były spowodowane  zmniejszeniem wartości usług w transporcie rur ( -7,4%), który jest uzależniony od sektora węglowodorów. Przyrosty w 2017 r. nie są jak dotychczas znaczące, zważywszy, że  gospodarka odnotowała rozwój w I kwartale  tego roku  na poziomie 1,1%, w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie roku ubiegłego.  Do sektorów  które osiągnęły największy przyrost w I kwartę 2017 r. należy zaliczyć: rolnictwo (7,7%) i usługi finansowe (4,4%), podczas gdy górnictwo, budownictwo, handel i transport odnotowały spadki ( odpowiednio o  -9,4%, -1,4%, -0,5% i -0,3% ). Brak jeszcze szczegółowych informacje dotyczących tendencji w II semestrze br., ale wydaje się, że gospodarka utrzymuje niską dynamikę rozwoju. Przewidywania dotyczące stopy wzrostu gospodarczego w całym 2017 r. zawierają się pomiędzy 0,8% a 2,6%. Można oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2017 r., głównie dzięki wzrostowi w sektorze infrastruktury drogowej oraz niższej stopie oprocentowania.

   

  Zgodnie z danymi Banku Republiki napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (IED) do Kolumbii w 2016 r. wzrósł  w 2016 r. o 15,8% w porównaniu do 2015 r. Za cały rok wartość IED wyniosła 13.593 mln USD, co stanowi wzrost o 15,8% w stosunku do poziomu z 2015 r. Pomimo to wartość ta jest niższa od zanotowanych w latach ubiegłych.  Sektor naftowy, górniczy i produkcyjny zanotowały spadek inwestycji, odpowiednio o 13,5%, 119% i 22,5%. W przeciwieństwie do tego inwestycje zagraniczne  w sektorze elektryczności  wzrosły o 122%,  a w sektorze usług komunalnych o 46,5%. Z ogólnej wartości  11.525 mln USD które wpłynęły do Kolumbii w 2016 r.  84,8%  trafiło do następujących sektorów gospodarki: wytwórstwo, elektryczność, gaz i woda, budownictwo, handel i restauracje, transport i składownictwo, instytucje finansowe i usługi komunalne. Wpływ kapitałów uzyskał pozytywny impuls na skutek sprzedaży Isagén kanadyjskiemu funduszowi Brookfield, za kwotę ok. 3.500 mln USD. Według danych Banku Republiki, w pierwszych miesiącach 2017 r.  wartość IED  spadła o około 350 mln USD i osiągnęła poziom 1,151 mln USD, w porównaniu do  1.505 mln USD w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. Kolumbia zajmuje aktualnie 3 miejsce w Ameryce Łacińskiej, po Meksyku i Brazylii, jeśli chodzi o wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

   

   

  3.2. Rachunek obrotów bieżących

   

  Deficyt kolumbijski na rachunku bieżącym, który w 2015 r.  wyniósł a 18.780 mln UDS  (6,4%  PKB) zmniejszył się w 2016 r. do poziomu 12.541 mln. USD  (4,4% PKB). Rząd zapowiada kontynuację spadku deficytu budżetowego w 2017 r., który na koniec roku ma wynieść 3,6% PKB. W tym kontekście i mając na uwadze zagwarantowanie zrealizowania wytyczonych celów oraz zapewnienie zrównoważenia długu publicznego w średnim przedziale czasowym rząd opracował  projekt reformy podatkowej , który został uchwalony przez parlament pod koniec 2016 r. Zgodnie z założeniami reformy,  następować ma stopniowy wzrost  dochodów, od poziomu 0,7% PKB do 3,1% PKB w 2022 r. Chodzi o realizację przepisów ustawy nr  1473 de 2011, która ustaliła zasady zarządzania finansami państwa. Zgodnie z tą ustawą rząd zobowiązany jest zredukować deficyt finansowy do poziomu 1% PKB w 2022 r. Począwszy od tej daty  państwo nie będzie mogło mieć deficytu przekraczającego wskazany próg.

   

  3.3. Zadłużenie publiczne

   

  Według danych Banku Centralnego Kolumbii całkowite saldo długu krajowego sektora publicznego pozafinansowego wyniosło na koniec 2016 r.  472,6 mld. peso (54,8% PKB). Na koniec  2015 r. dług ten wynosił  438,5 mld  peso (53,4% del PKB). Jeśli weźmie się pod uwagę wyłącznie dług rządu centralnego, to wyniósł on na koniec 2016 r. 378,7 mld. peso (43,9% PKB),  w porównaniu do  345,5 mld peso (42% PKB) na koniec 2015, co stanowi wzrost nominalny o  9,6% między grudniem 2015 a grudniem 2016 r.

   

  3.4. Handel zagraniczny

   

  Dane dotyczące kolumbijskiego handlu zagranicznego w I kwartale 2017 r. wykazują  wzrost  wartości eksportu o  31,4% (ogólna wartość eksportu : 8.611,1 mln USD FOB), będący w dużej mierze skutkiem lepszej sprzedaży ropy i jej pochodnych oraz produktów powiązanych (wzrost o 46,3%). Wartość importu wzrosła o  6,9%  (import towarów : 11.300,1 mln USD CIF / 10.780,5 mln USD FOB) . Największy wzrost zarejestrowano w imporcie maszyn i wyposażenia transportowego ( 9,5% ). Tak więc, kolumbijski bilans handlowy dóbr wykazał znaczącą poprawę, zmniejszając deficyt z  3.523,9 mln  USD w I semestrze 2016 r. do  2.169,5 mln USD w tym samym okresie 2017 r. Najwyższy poziom deficytu odnotowano w  handlu z Chinami  (1.634 mln USD), Stanami Zjednoczonymi (627,5 mln USD) i  Meksykiem  (567,0 mln USD),  natomiast największą nadwyżkę w handlu z Panamą (728,0 mln USD).

   

  3.5. Inflacja

   

  Inflacja w Kolumbii wzrosła pod koniec 2014 r. wraz z dewaluacją kolumbijskiego peso, co było skutkiem spadku cen ropy naftowej  i osiągnęła swój szczyt w lipcu 2016 r., kiedy to zanotowano roczny wskaźnik w wysokości 8,97%. Ten wysoki poziom, niezależnie od wspomnianego spadku cen ropy, był następstwem wzrostu cen artykułów żywnościowych spowodowanego suszą oraz strajkiem kierowców, który trudnił dostawy produktów na rynek. Rok 2016 zakończył się wskaźnikiem inflacji na poziomie 5,75% , który kontynuuje  spadek w 2017 . Jest to następstwem  nieznacznego wzrostu międzynarodowych cen ropy oraz bardziej korzystnych warunków klimatycznych dla rolnictwa. W maju  2017 r. kolumbijska inflacja w ujęciu rocznym  była na poziomie 4,37% (0,23% w ujęciu miesięcznym) i wydatki we wszystkich grupach zarejestrowały zmiany miesięczne niższe niż w maju 2016 r.

   

  3.6. Zatrudnienie

   

  W kwietniu 2017 r. krajowa stopa bezrobocia wyniosła 8,9%. Pośród największych miast najniższy wskaźnik bezrobocia  w pierwszym kwartale 2017 r.  zarejestrowano  w Barranquilli i jej regionie  (7,7%), w Santa Marta (8,0%) i w  Cartagenie (9,1%). Miastami o najwyższej stopie bezrobocia w tym kwartale były  Quibdó (18 %), Cúcuta y jej region (16,7%) oraz Armenia (14,7%). Dziedzinami aktywności ekonomicznej  w których zanotowano największą  liczbę osób zatrudnionych były : handel, hotelarstwo i restauracje,  usługi komunalne, socjalne i indywidualne, rolnictwo i hodowla, łowiectwo i rybołówstwo. W dziedzinach tych było zatrudnione 62,8% ludności zawodowo czynnej  Osoby samozatrudnione stanowiły 42,9 % pracowników. Z drugiej strony  poziom zatrudnienia nieformalnego wyniósł w pierwszym kwartale 2017 r.  47%, w porównaniu ze stopą  47,5% zarejestrowaną w tym samym okresie  2016 r.  Zaledwie połowa pracowników zatrudnionych nieformalnie odprowadza składki do systemu emerytalnego.

   

  3.7. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Wartość globalna PKB

  w cenach bieżących (mln USD)

  369 385

  380 169

  378 624

  291 032

  287 4901

  Wartość PKB na 1 mieszkańca

  w cenach bieżących (mln USD)

  7 930

  8 068

  7 939

  6 038

  5 8981

  Roczne tempo wzrostu PKB

  w cenach stałych

  4,0%

  4,9%

  4,4%

  3,1%

  2,0%2

  Relacja całkowitego długu publicznego brutto

  do PKB w %

  38,2%

  41,9%

  47,5%

  53,4%

  54,8%1

  Roczna stopa inflacji (CPI)

  2,44%

  1,94%

  3,66%

  6,77%

  5,75%

  Roczna stopa bezrobocia w %

  10,4%

  9,6%

  9,1%

  8,9%

  9,2%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego

  (w mln USD)

  119 236

  118 202

  118 824

  89 748

  75 934

  Wartość eksportu FOB

  (mln USD)

  60 125

  58 824

  54 795

  35 691

  31 045

  Wartość importu CIF

  (mln USD)

  59 111

  59 381

  64 029

  54 057

  44 889

  Bilans handlowy FOB

  (mln USD)

  4 023

  2 203

  -6 292

  -15 907

  -11 804

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  -2,9%

  -3,2%

  -5,1%

  -6,4%

  -4,4%1

  Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD)

  15 039

  16 209

  16 257

  11 732

  13 5931

  Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Kolumbii za granicą (w mln USD)

  -606

  7 652

  3 899

  4 218

  4 5161

   

  Źródło:

  - Roczna stopa inflacji, stopa bezrobocia, wartość obrotów handlu zagranicznego, PKB:DANE

  - Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB, wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich, wartość globalna PKB w cenach bieżących, relacja całkowitego długu publicznego do PKB, roczne tempo wzrostu PKB: Bank Centralny Kolumbii.

  ----

  1 Wstępne dane na koniec IV kwartału 2016 r.

  2 Od strony zagregowanej podaży

  3 Wskaźnik w ujęciu rocznym

   

  3.8. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB).

   

  Pomimo kryzysu gospodarka kolumbijska  odnotowała w 2016 r. wzrost PKB o 2 % w porównaniu do roku 2015 r., przy czym wzrost ten był szczególnie widoczny  w sektorze usług finansowych i nieruchomości (5%),   budownictwie   (4,1%), przemyśle przetwórczym (3%)  oraz usługach  społecznych, komunalnych i indywidualnych (2,2%). Sektorami     które        wykazały      spadki    w 2016 r. były : górnictwo i  kamieniołomy    (-6,5% ) oraz transport, składowanie i komunikacja (-0,1%). Spadki w sektorze górnictwa i kamieniołomów  były związane z sytuacja w sektorze węglowodorów.  Pomimo to zaznaczył się wzrost produkcji węgla kamiennego ( o 5,8%), złota ( o 6%)  oraz niklu ( o 3,3%). Spadki w sektorze transportu, składowania i komunikacji były spowodowane  zmniejszeniem wartości usług w transporcie rur ( -7,4%), który jest uzależniony od sektora węglowodorów. Przyrosty w 2017 r. nie są jak dotychczas znaczące, zważywszy, że  gospodarka odnotowała rozwój w I kwartale  tego roku  na poziomie 1,1%, w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie roku ubiegłego.  Do sektorów  które osiągnęły największy przyrost w I kwartę 2017 r. należy zaliczyć: rolnictwo (7,7%) i usługi finansowe (4,4%), podczas gdy górnictwo, budownictwo, handel i transport odnotowały spadki ( odpowiednio o  -9,4%, -1,4%, -0,5% i -0,3% ). Brak jeszcze szczegółowych informacje dotyczących tendencji w II semestrze br., ale wydaje się, że gospodarka utrzymuje niską dynamikę rozwoju.

   

  3.9. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Kolumbia należy do wyspecjalizowanych agend ONZ, m.in. do Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego UNIDO i Światowej Organizacji Handlu. Jest członkiem agend międzyrządowych takich jak Międzynarodowa Organizacja Cukru, Międzynarodowa Organizacja Kawy i Rady Współpracy Gospodarczej Pacyfiku (PECC – Pacific Economic and Cooperation Council). Należy też do różnych organizacji regionalnych: Systemu Gospodarczego Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA), Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, Sojuszu Pacyfiku, Wspólnoty Andyjskiej, Stowarzyszenia na rzecz integracji Ameryki Łacińskiej ALADI.

  W czerwcu 2013 r. Kolumbia została zaproszona do rozmów ws. członkostwa w OECD.

   

  3.10. Relacje gospodarcze z UE

   

  Unia Europejska jest drugim po USA partnerem handlowym Kolumbii, największym inwestorem i najważniejszym dawcą pomocy rozwojowej. W okresie od stycznia do września 2012 r. eksport kolumbijski do UE wyniósł 6,6 mld USD, import – 5,6 mld USD. Eksport obejmuje głównie węgiel, ropę naftową, kawę, owoce tropikalne i kwiaty.

   

  Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru

  Negocjacje Umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru zakończyły się 1 marca 2010 roku, a ich wyniki zostały ogłoszone na VI Szczycie w Madrycie (17-18 maja 2010 r.). Umowa została podpisana 26 czerwca 2012 r. i ratyfikowana przez Parlament Europejski 11 grudnia 2012 r. Kongres Kolumbii ratyfikował umowę 4 czerwca 2013 r. Regulacje dotyczące handlu weszły w życie 1 sierpnia 2013 r.

   

  Najważniejsze regulacje Umowy z punktu widzenia interesów UE:

   

  • Dostęp do rynku kolumbijskiego dla produktów przemysłowych: 65% taryf celnych zostanie zniesionych w chwili wejścia w życie Umowy, 20% po 5 latach, pozostałe cła zostaną zniesione po 7 i 10 latach.
  • Dostęp do rynku kolumbijskiego dla produktów rolnych (z wyjątkiem wieprzowiny, miodu, ryżu i kukurydzy). Niektóre produkty – np. mleczne – będą objęte okresem przejściowym.
  • Ochrona sektora rolnego UE poprzez wprowadzenie kwot importowych dotyczących m.in. cukru i bananów.
  • Zagwarantowanie ochrony oznaczeń geograficznych (w tym jedynego polskiego oznaczenia – Polska Wódka).
  • Ustalenie wspólnych reguł w sprawie ochrony własności intelektualnej oraz przejrzystych zasad konkurencji.

  Komisja Europejska szacuje, że zniesienie taryf przyniesie europejskim eksporterom zyski o wartości 225 mln euro rocznie. Według szacunków rządu kolumbijskiego, import z UE wrośnie o 1,7%, eksport do UE – 0,7%, a PKB Kolumbii odnotuje wzrost o 0,46%.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Kolumbią. W ostatnich latach zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy:

   

  • w 2009 r. – Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Kolumbii o współpracy w dziedzinie rolnictwa;
  • w 2010 r. – Memorandum o porozumieniu między Ministrem obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej.

  W grudniu 2012 roku została ratyfikowana przez Parlament Europejski Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru, co tworzy nowe możliwości także polskim przedsiębiorcom. Umowa poszerzy dostęp do rynku produktów rolnych, ułatwi udział w przetargach na kontrakty państwowe, dostęp do usług i rynków inwestycyjnych oraz zmniejszy bariery techniczne dla handlu. Kongres Kolumbii ratyfikował Umowę 4 czerwca 2013 r. Regulacje dotyczące handlu weszły w życie 1 sierpnia 2013 r. (vide 3.10.).

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Dla polskich przedsiębiorców możliwości eksportowe i inwestycyjne stwarzają następujące sektory:

   

       1. Przemysł wydobywczy (węgiel, ropa i gaz).

   

       2. Infrastruktura transportowa:  budowa dróg dwupasmowych, rozbudowa lotnisk i portów, budowa metra w Bogocie.

   

       3. Rolnictwo - sprzęt i technologie rolnicze.

   

       4. Przemysł samochodowy (szczególnie części zamienne).

   

       5. Biopaliwa.

   

       6. Przemysł chemiczny.

   

  Wśród produktów, które importuje Kolumbia, interesującymi dla polskich przedsiębiorców mogą być m.in.: maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, drzewnego, metalurgicznego, rolnictwa oraz budownictwa; komponenty chemiczne, nawozy, sprzęt medyczny, kosmetyki, farmaceutyki i suplementy diety.

   

  Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że polsko-kolumbijska wymiana handlowa systematycznie rośnie. W 2016 r. Kolumbia była trzecim odbiorcą polskiego eksportu w AŁiK (po Meksyku i Brazylii). Niemniej jednak potencjał naszej współpracy handlowej i gospodarczej wciąż nie jest wykorzystany i szukamy możliwości jej rozszerzenia.  Służą temu m.in. targi oraz misje gospodarcze, które mają przybliżyć polskim przedsiębiorcom rynek kolumbijski i zachęcić do nawiązywania kontaktów z miejscowym biznesem. Widzimy interesujące możliwości w sektorze kosmetycznym ( np. firma Inglot posiada już 14 punktów sprzedaży w Kolumbii), odzieżowym i rolno-spożywczym. Polskie firmy (m.in. z zakresu produkcji samolotów) zainteresowane są udziałem w przetargach organizowanych przez kolumbijskie instytucje.

   

  Polski eksport do Kolumbii

   

  Według danych kolumbijskiego Urzędu  Podatków i Ceł – DIAN, wartość importowanych w 2016 r. produktów pochodzących z Polski zwiększyła się o 15,47% (wzrost z 85,8 mln USD do 115,98 mln USD). Pomimo  że import z Polski charakteryzuje się znaczną dywersyfikacją, to jednak w 2016 r. dominujące w nim znaczenie miały monety (o nominale 200 i 500 peso) produkowane przez Mennicę Polską SA dla  Banku Republiki Kolumbii. Produkt ten, o wartości 42,2 mln USD, stanowił 36,39% polskiego eksportu do Kolumbii (wzrost o 318,3 % ). Następną pozycję w polskim eksporcie do tego kraju stanowiły urządzenia do odbioru i transmisji głosu, obrazu i innych danych (wartość – 13,37 mln USD; 11,53% udziału). Spadek w tej kategorii produktów importowanych (o 20,92% w porównaniu  do 2015 r.) wynika ze zmniejszenia tempa inwestycji w dziedzinie telekomunikacji odnotowanego w ostatnich latach w Kolumbii. Kolejne pozycje w statystyce importu zajmują: produkty kosmetyczne i perfumeryjne ( wartość ok. 5 mln USD, przy wzroście o 14,7%), papier i karton (4,3 mln USD ), opony (ok. 4 mln USD), mleko i przetwory mleczne (3,7 mln USD), produkty farmaceutyczne (3,4 mln USD), nawozy (2,7 mln USD) oraz produkty oświetleniowe (2,3 mln USD). Warty zaznaczenia jest dynamiczny wzrostu importu z Polski w ubiegłym roku statków, łodzi i konstrukcji pływających, który osiągnął wartość 3 mln USD, a także  liczników i urządzeń pomiarowych (1,46 mln USD). W pozycji statystycznej obejmującej pozostałe produkty (wartości prawie 29 mln USD i 25% wolumenu importu) mieszczą się takie produkty jak: maszyny i wyposażenie mechaniczne i elektryczne różnego przeznaczenia, części samochodowe, instrumenty medyczne, plastiki oraz produkty chemiczne i spożywcze.

   

   

  Polski eksport do Kolumbii 2015/2016 – wartość w USD

  Wyszczególnienie

  2015

  udział

  2016

  udział

  Dynamika

  Monety obiegowe

  10.089.773

  11,76%

  42.208.090

  36,39%

  318,3%

  Pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych

  16.914.787

  19,71%

  13.375.882

  11,53%

  -20,92%

  Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

  4.437.907

  5,17%

  5.062.370

  4,36%

  14,07%

  Papier i tektura

  4.307.124

  5,02%

  4.293.827

  3,70%

  -0,31%

  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

  3.751.539

  4,37%

  3.810.896

  3,29%

  1,58%

  Mleko, śmietana i serwatka w proszku

  3.733.907

  4,35%

  3.733.573

  3,22%

  -0,01%

  Produkty farmaceutyczne

  2.471.082

  2,88%

  3.418.026

  2,95%

  38,32%

  Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

  50.126

  0,06%

  3.000.000

  2,59%

  5.885%

  Nawozy

  3.255.849

  3,79%

  2.717.655

  2,34%

  -16,53%

  Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, lampy łukowe; lampy z LED

  2.784.910

  3,25%

  2.332.997

  2,01%

  -16,23%

  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej i inne nośniki do rejestrowania

  1.922.079

  2,24%

  1.671.974

  1,44%

  -13,01%

  Liczniki do wody i energii elektrycznej

  279.067

  0,33%

  1.465.324

  1,26%

  425%

  Inne

  31.799.304

  37,06%

  28.890.251

  24,91%

  -9,15%

  wartość importu całkowita

  85.797.454

  100%

  115.980.865

  100%

  15,47%

   

   

  Polski import z Kolumbii

   

  Według wstępnych danych statystycznych za 2016 r. podanych przez GUS wartość polskiego importu z Kolumbii wzrosła o  15,47% w porównaniu do  2015 r. -  z 114,66 mln USD do 132,39 USD.  Podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w imporcie stanowiły banany (41,5% udziału o wartości 54,95 mln  USD;  wzrost o 21,6% ). Drugą największą pozycję w imporcie stanowił węgiel kamienny (43,08 mln USA – 32,54% udziału; wzrost o 23,71% ). Następne pozycje zajmowały:  esencje i koncentraty kawy - wartość 15,61 mln USD (11,7% udziału), kwiaty cięte- wartość 6,68 mln USD (5,05% udziału); kawy palona i niepalona – wartość 4,37 mln USD (9,63 % udziału). Pośród innych produktów importowanych z Kolumbii wyróżnić można dwutlenek magnezu i nieprzetworzony tytoń. 

   

   Polski import z Kolumbii 2015/2016 – wartość w USD

  Wyszczególnienie

  2015

  udział

  2016

  udział

  Dynamika

  Banany, włącznie z platanami, świeże lub suszone

  45.353.248

  39,55%

  54.949.603

  41,50%

  21,16%

  Węgiel: brykiety i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

  43.082.698

  30,37%

  34.825.414

  32,54%

  23,71%

  Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na ich bazie

  18.854.740

  16,44%

  15.615.422

  11,79%

  -17,18%

  Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gat. odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych

  1.896.884

  1,65%

  6.681.443

  5,05%

  252,2%

  Kawa, palona i niepalona, niepozbawiona kofeiny lub bezkofeinowa

  3.991.097

  3,48%

  4.375.373

  3,30%

  9,63%

  Inne

  1.480.782

  8,51%

  15.947.377

  5,82%

  977%

  wartość importu całkowita

  114.659.449

  100%

  132.394.632

  100%

  15,47%

   

   

  4.3. Inwestycje.

   

  W chwili obecnej nie ma znaczących polskich inwestycji bezpośrednich w Kolumbii ani kolumbijskich w Polsce. W niepewnym i zmiennym kontekście zewnętrznym, kolumbijska gospodarka wykazuje stabilność makroekonomiczną, która sprawia, że jest krajem bardzo atrakcyjnym dla inwestycji zagranicznych. Kolumbia posiada złoża surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego) oraz innych bogactw naturalnych. Potrzebuje inwestycji, m.in. w sektorze naftowym, infrastrukturze transportowej, produkcji biopaliw i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestorom oferuje szereg zachęt: ulgi podatkowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne, strefy bezcłowe i ceny gwarantowane. Stwarza to interesujące możliwości dla polskich firm sektora wydobywczego, naftowego, maszynowego i transportowego.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Między Polską i Kolumbią nie odnotowano jak dotychczas tej formy współpracy, podobnie jak w przypadku samorządu gospodarczego.

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/.

   

  Kolumbijska gospodarka, mimo niepewnej i zmiennej koniunktury zewnętrznej, wykazuje stabilność makroekonomiczną. W ostatnich latach jest uważana za jeden z bardziej atrakcyjnych krajów Ameryki Łacińskiej dla inwestycji zagranicznych. Kolumbia posiada duże złoża surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego) oraz innych bogactw naturalnych. Potrzebuje inwestycji, m.in. w sektorze naftowym, infrastrukturze transportowej, produkcji biopaliw i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestorom oferuje szereg zachęt: ulgi podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, strefy bezcłowe i ceny gwarantowane. Stwarza to interesujące możliwości dla polskich firm sektora wydobywczego, naftowego, maszynowego i transportowego.

  Wśród produktów, które importuje Kolumbia, interesującymi dla polskich przedsiębiorców mogą być: maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, drzewnego, metalurgicznego oraz budownictwa; komponenty chemiczne, nawozy, sprzęt medyczny, kosmetyki, farmaceutyki i suplementy diety.

  W Kolumbii nie ma szczególnych barier utrudniających dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. Do prowadzenia działalności w sferze handlu zagranicznego nie są wymagane specjalne zezwolenia czy licencje (jedynym warunkiem jest zarejestrowanie firmy w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki). Większość towarów może być importowana lub eksportowana bez ograniczeń administracyjnych. Ograniczeniom podlega obrót towarami specjalnego przeznaczenia (broń, materiały wybuchowe, środki odurzające, itp.). Dla importu/eksportu towarów formalności są bardzo proste: wszystkie informacje i formularz do wypełnienia znajdują się na specjalnym portalu internetowym tzw. VUCE – Ventanilla Única de Comercio Exterior: www.vuce.gov.co. Na ogólną liczbę ok. 6.700 pozycji w taryfie celnej, tylko 118, czyli poniżej 2%, podlega administracyjnej kontroli, pozostałe pozycje uzyskują pozwolenie na przywóz lub wywóz automatycznie, warunkiem jest jedynie formalna poprawność wypełnienia Formularza Handlu Zagranicznego (Formulario Único de Comercio Exterior).

   

  Od ogólnej zasady swobody obrotu w handlu zagranicznym istnieją wyjątki.  Import/eksport szeregu towarów uwarunkowany jest uzyskaniem zgody właściwych organów władzy państwowej, wymienionych poniżej:

   

  • Ministerstwo Transportu: homologacja techniczna pojazdów mechanicznych przeznaczonych do ruchu na drogach publicznych;
  • Ministerstwo Ochrony Środowiska: normy dotyczące produktów mogących wpływać na warstwę ozonu; normy regulujące emisję gazów przez silniki spalinowe; przestrzeganie międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny;
  • Ingeominas (Instytut Geologii i Górnictwa): kontrola obrotu materiałami radioaktywnymi, izotopami i aparaturą wykorzystującą promienie rentgenowskie;
  • INPA (Narodowy Instytut Rybołówstwa i Rolnictwa): nadzór nad obrotem rybami żywymi, mrożonymi, solonymi i suszonymi oraz „owocami morza”;
  • ICA (Kolumbijski Instytut Rolnictwa): pozwolenia zoosanitarne dla zwierząt żywych i fitosanitarne dla roślin i ich części, nadzór nad obrotem środków ochrony roślin, koncentratów paszowych i surowców do ich produkcji;
  • Ministerstwo Zdrowia: produkty istotne dla zdrowia społeczeństwa (niektóre produkty chemiczne, spożywcze, witaminy, produkty hormonalne);
  • Ministerstwo Górnictwa: kontrola jakości paliw płynnych;
  • Ministerstwo Rolnictwa: kontrola niektórych produktów spożywczych (np. tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego);
  • Ministerstwo Obrony Narodowej: kontrola obrotu pojazdami opancerzonymi i z zabezpieczeniem kuloodpornym, odzieżą, której użycie jest zastrzeżone dla sił zbrojnych, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi;
  • Zarząd Generalny Służb Ochrony i Bezpieczeństwa Prywatnego: kontrola handlu urządzeniami szpiegowskimi, alarmowymi, aparaturą telewizji przemysłowej, artykułami do ochrony osobistej;
  • INVIMA (Narodowy Instytut Nadzoru nad Lekami i Żywnością): kontrola obrotu lekarstwami, sprzętem medycznym, żywnością, środkami czystości, kosmetykami, a także surowcami do ich produkcji;
  • Zarząd Lotnictwa Cywilnego: nadzór nad handlem pojazdami latającymi o ciężarze brutto ponad 363 ton.

  W celu promocji eksportu, jego wzrostu i dywersyfikacji, Kolumbia stosuje system zachęt i preferencji dla eksporterów. Dwa najważniejsze instrumenty proeksportowe są przedstawione poniżej:

   

  Specjalne Systemy Importu-Eksportu, znane powszechnie jako Plan Vallejo, przewidują całkowite lub częściowe zwolnienie osób fizycznych i firm będących producentami lub eksporterami z wszelkich opłat importowych (cła i podatków) na produkty (surowce, półprodukty, środki produkcji, dobra kapitałowe, części zamienne), które będą użyte bezpośrednio do produkcji eksportowej lub świadczenia usług eksportowych albo też do wytworzenia dóbr lub usług, które następnie zostaną użyte przez inne kolumbijskie podmioty gospodarcze w produkcji eksportowej. System ten obejmuje również produkty sprowadzane do Kolumbii w celu dalszego ich przetworzenia i wywozu (obrót uszlachetniający). Wszystkie produkty objęte Planem Vallejo są przez administrację celną traktowane jako import czasowy.

   

  Certyfikat Zwrotu Podatkowego CERT to otrzymywany przez eksporterów (producentów bądź handlowców) dokument, który może być przez nich wykorzystany do regulowania zobowiązań celnych lub podatkowych wobec państwa w terminie do 2 lat od daty wystawienia. Dopuszcza się jego wolny obrót na rynku papierów wartościowych. CERT jest instrumentem pobudzania przez państwo zainteresowania eksportem określonych towarów i usług do określonych krajów. Wartość zwrotu, wyrażona procentem wartości FOB eksportowanego towaru lub usługi, jest określana przez władze dla konkretnych towarów i usług oraz krajów przeznaczenia. Wysokość zwrotu zawarta jest w przedziale od 0 do 4,5%, a produktami o najwyższej stawce zwrotu są: banany, cukier, krewetki, tuńczyk, produkty wydawnicze, olej palmowy, konfekcja bawełniana, celuloza i jej pochodne, kwiaty, materiały impregnowane polichlorkiem winylu, cementy hydrauliczne.

   

  Wzory i próbki (bez wartości handlowej) przesyłane do Kolumbii pocztą lub kurierem, aby nie podlegać regularnej procedurze celnej nie mogą przekraczać:

  wartości 2000 USD;

  ciężaru 50 kg;

  wymiarów 150 x 150 cm.

  W jednej przesyłce nie może być więcej niż 6 paczek.

   

  Kolumbijska taryfa celna oparta jest na międzynarodowej 10-cyfrowej klasyfikacji towarów. Istnieje 5 podstawowych stawek celnych: 0, 5, 10, 15 i 20%. Dla niektórych pojazdów mechanicznych (minibusy dla nie więcej niż 16 osób, niektóre ciężarówki, samochody do użytku prywatnego) stosowana jest stawka 35%.

  Na mocy umów międzypaństwowych podpisanych przez Kolumbię, dla szeregu towarów przewidziano zmniejszone, nawet do 0%, stawki celne. Dotyczy to umów integracyjnych z krajami Ameryki Południowej i Karaibów oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (od momentu wejścia w życie traktatu o wolnym handlu w 2012 roku).

  W celu wyeliminowania niekorzystnych skutków częstych zmian cen artykułów rolno-spożywczych, Kolumbia i pozostałe kraje Wspólnoty Andyjskiej (CAN) wprowadziły w odniesieniu do niektórych z nich zmienne stawki celne. Dwa razy w miesiącu przeprowadzana jest analiza cen międzynarodowych i informacji z rynków CAN i w oparciu o te dane ustalane są administracyjnie stawki celne obowiązujące przez kolejne 2 tygodnie przy imporcie spoza Wspólnoty (nie obowiązują w handlu wewnątrz niej).

  W stosunku do 2 towarów: obuwia i tkanin stosuje się szczególną procedurę importową, której celem jest ochrona własnej produkcji. Polega ona na urzędowym ustaleniu cen minimalnych na te towary oraz pobieraniu ceł i innych opłat importowych od tych właśnie wartości, a nie od cen widniejących na fakturach eksporterów.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

   

  Obywatele RP mogą być zatrudniani na terenie Kolumbii, jeśli posiadają wizę z prawem do pracy bądź prawo czasowego lub stałego pobytu w Kolumbii. Nie dotyczy to małżonków dyplomatów, gdyż do tej pory nie została podpisana stosowna umowa dwustronna między Polską i Kolumbią.

   

  Osoba zamierzająca podjąć pracę w Kolumbii powinna zgłosić się na rozmowę do Ministerstwa Pracy, w celu uzyskania pozwolenia na pracę. Należy przedstawić ważną umowę o pracę. Należy pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców w kolumbijskich przedsiębiorstwach. Zgodnie z Kodeksem Pracy, każde przedsiębiorstwo, które ma więcej niż 10 pracowników, musi zatrudnić nie mniej niż 90% obywateli kolumbijskich jako robotników i nie mniej niż 80% personelu wykwalifikowanego.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Podstawa prawna: Dekret nr 3130 z 2003 r. i Ustawa nr 820 z 2003 r.

  Kupno nieruchomości w Kolumbii za waluty obce jest traktowane jako bezpośrednia inwestycja zagraniczna i powinno spełnić w związku z tym wymagania formalne takie jak m.in. wypełnienie odpowiedniego formularza informacyjnego czy zarejestrowanie kupna w Banku Republiki, w zależności od zastosowanej formy inwestycji. W celu zakupu nieruchomości w Kolumbii, inwestor zagraniczny powinien spełnić następujące warunki: otrzymać od sprzedawcy nieruchomości zaświadczenie o własności i braku obciążeń hipotecznych, wydane przez Biuro Rejestru Instrumentów Publicznych właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Następnie podpisuje się umowę kupna-sprzedaży; podpisuje ją bezpośrednio kupujący lub osoba upoważniona przez niego. Upoważnienie takie powinno być poświadczone przez notariusza bądź – jeśli jest udzielone poza Kolumbią – przez konsula kolumbijskiego w kraju udzielenia pełnomocnictwa, a następnie zalegalizowane w kolumbijskim MSZ. Jeśli kraj udzielenia pełnomocnictwa jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej, wystarczające jest poświadczenie notarialne i następnie apostille właściwych władz tego kraju (nie jest wówczas wymagana legalizacja kolumbijskiego MSZ).

  Po ustaleniu warunków umowy kupna-sprzedaży, podpisuje się kontrakt w obecności notariusza – potrzebne są następujące dokumenty:

   

  • Pełnomocnictwo (jeśli kupujący nie podpisuje umowy osobiście),
  • Tekst umowy z danymi kupującego i sprzedającego, ceną sprzedaży, formą płatności itp.,
  • Dowód opłacenia należnych podatków, w tym na rzecz gminy.

  Płatność powinna być uiszczona przez kupującego – cudzoziemca w formie przelewu bankowego bądź wpłaty na konto sprzedającego, po wypełnieniu Formularza Nr 4 Banku Republiki dot. inwestycji zagranicznych. Przelew bankowy nie jest obciążony podatkiem, gdyż jest traktowany jako inwestycja zagraniczna. Kupujący jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy zarejestrować transakcję w rejestrze inwestycji zagranicznych Banku Republiki. Opłata notarialna wynosi 0,027% wartości transakcji (zwykle połowę tej opłaty ponosi kupujący i połowę sprzedający). Kopia umowy powinna być złożona w Biurze Rejestru Instrumentów Publicznych, gdzie uiszcza się podatek w wysokości 1% wartości transakcji i opłatę za prawo do rejestracji (0,5% wartości transakcji) – zwykle opłaty te ponosi kupujący.

  Cudzoziemcy mogą wynajmować nieruchomości w Kolumbii na tej samej zasadzie, co Kolumbijczycy (umowa najmu, zwykle poświadczona jest przez notariusza lub konsula).

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Kwestie zamówień publicznych w Kolumbii reguluje Ustawa Nr 80 z 28 października 1993 r. (http://www.contratos.gov.co/Archivos/normas/Ley_80_1993.pdf).

   

  Istnieją następujące rodzaje zamówień publicznych:

   

  a) Licytacja publiczna – jest podstawową formą realizacji zamówień publicznych. W

  przypadkach wyjątkowych, stosuje się inne formy kontraktu:

   

  b) Wybór o procedurze uproszczonej – stosuje się w przypadkach, gdy przedmiotem kontraktu jest:

   

  • nabycie lub dostarczenie dobra lub usługi o parametrach standardowych i powszechnie znanych,
  • produkt lub usługa o wartości niższej od określonej wielokrotności (różnej w zależności od przedmiotu kontraktu) minimalnej płacy miesięcznej,
  • usługa ochrony zdrowia,
  • sprzedaż majątku państwowego,
  • produkt lub usługa niezbędna dla bezpieczeństwa państwa,
  • lub gdy licytacja publiczna nie zakończyła się wyborem żadnej z ofert.

  c) Konkurs merytoryczny – konkurs ofert otwarty lub ograniczony wg ściśle określonych kryteriów merytorycznych. Oferty są przedstawiane anonimowo przed komisją złożoną ze specjalistów w danej dziedzinie.

   

  d) Bezpośrednie zakontraktowanie – w przypadkach:

   

  • nagłej potrzeby,
  • dóbr i usług w sektorze obrony i bezpieczeństwa,
  • działalności naukowej i technologicznej,
  • gdy dostępny jest tylko jeden oferent,
  • zleceń prac artystycznych lub usług profesjonalnych, które mogą być zlecone wyłącznie określonym osobom fizycznym,
  • wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej jest zapisana w kolumbijskiej konstytucji (Art. 61 – „Państwo chroni własność intelektualną przez okres i w formie określonej ustawami”). Szczegółowo kwestię tę reguluje Ustawa nr 23 z 1982 r. o prawach autorskich. Obejmuje ona ochroną prawa autorskie dotyczące dzieł naukowych, literackich, artystycznych i patentów. Gwarantuje prawa autora do dysponowania swoim dziełem zgodnie z jego wolą i do uzyskiwania przychodów z tytułu upowszechniania, wykorzystania bądź sprzedaży dzieła.

  Zgodnie z Dekretem nr 2041 z 1991 r., została powołana Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Praw Autorskich, oddzielna jednostka administracyjna podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jej zadaniem jest kontrola przestrzegania praw autorskich, rozstrzyganie sporów i upowszechnianie przepisów dot. tej dziedziny.

   

  5.6. Informacja o aktach prawnych

  Normy prawne obowiązujące w Kolumbii, dotyczące inwestycji zagranicznych:

  Dekret Nr 2080 z 18 października 2000 r., na mocy którego wprowadza się Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/Decreto2080de2000.pdf

   

  Dekret Nr 1844 z 2 lipca 2003 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2003/Decreto1844de2003.pdf

   

  Dekret Nr 4210 z 14 grudnia 2004 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2004/Decreto4210de2004.pdf

   

  Dekret Nr 1866 z 7 lipca 2005 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2005/decreto1866de2005.pdf

   

  Dekret Nr 2466 z 29 czerwca 2007 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2006/Decreto-2466-2007.pdf

   

  Dekret Nr 1888 z 30 maja 2008 r. , zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2008/decreto-1888-2008.pdf

   

  Ustawa Nr 963 z 2005 r., wprowadzająca w życie Ustawę o Stabilności Prawnej dla inwestorów w Kolumbii. Powołany został Komitet Stabilności Prawnej (art. 1 Dekretu 2950 z 2005 r.), którego zadaniem jest aprobowanie kontraktów dot. stabilności prawnej przewidzianych ww. Ustawą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/2005/Ley_963_08_07_05.pdf

   

  Regionalne normy prawne (w ramach Andyjskiej Wspólnoty Narodów – CAN):

  Decyzja nr 291 z 1991 r. w ramach Umowy z Cartageny, ustanawiająca wspólne normy dotyczące traktowania inwestycji w ramach Wspólnoty Andyjskiej. Decyzja przyznaje inwestorom zagranicznym te same prawa i obowiązki jak inwestorom krajowym – jeśli ustawy wewnętrzne danego państwa członkowskiego CAN nie stanowią inaczej. Przyznaje także prawo do swobodnego transferu zysków netto za granicę, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami. Decyzja 291 przyznaje każdemu z państw członkowskich CAN autonomię ustalania polityki w dziedzinie inwestycji zagranicznych. 

  Kolumbia zinterpretowała Decyzję 291 jako przyznanie inwestorom z regionu prawa do klauzuli narodowej.

  http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d291.HTM

  Decyzja nr 292 z 1991 r. przewiduje tworzenie Wielonarodowych Firm Andyjskich (EMA) w celu promocji zrzeszania się i współdziałania inwestorów z państw członkowskich CAN. Firmy te korzystają z klauzuli narodowej m.in. w kwestiach zamówień publicznych i dostępu do mechanizmów promocji eksportu w poszczególnych państwach CAN. Firmy EMA i ich filie mają zapewnione prawo do transferu całości zysków netto i do takiego samego traktowania w kwestiach podatkowych, jak firmy krajowe.

  http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d292.HTM

  Umowy międzynarodowe dot. promocji i wzajemnej ochrony inwestycji, zawarte przez Kolumbię:

  1. Umowa między Rządem Republiki Kolumbii i Rządem Republiki Peru o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/BITPeru1.pdf

  Ustawa 801 z 2003 r., aprobująca „Dodatkowy protokół modyfikujący Umowę między Rządem Republiki Kolumbii i Rządem Republiki Peru o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji”, sporządzony w Limie 7 maja 2001 r. 

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/Ley801de2003.pdf
   

  2. Umowa między Republiką Kolumbii i Konfederacją Szwajcarską o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/BITSuiza.pdf

   

  3. Umowa między Republiką Kolumbii i Królestwem Hiszpanii o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji, podpisana w Bogocie

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/BITEspana.pdf
   

  4. Umowa dwustronna między Rządem Republiki Kolumbii i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o Promocji i Ochronie Inwestycji

  Wersja angielska:  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/inversion/BITChinaIngles.pdf


  Międzynarodowe konwencje dot. ochrony inwestycji zagranicznych, podpisane przez Kolumbię:

  1. Korporacja Inwestycji Prywatnych za Granicą (OPIC)

  Kolumbia jest od 1985 r. członkiem Korporacji Inwestycji Prywatnych za Granicą.
  Celem OPIC jest promocja i wsparcie inwestycji USA w krajach rozwijających się.

   

  2. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA)

  Kolumbia jest członkiem MIGA. Organizacja ta wspiera inwestycje w krajach obciążonych ryzykiem niehandlowym takim jak: zamieszki, wojny domowe, brak wymienialności dewiz i ryzyko nacjonalizacji.

   

  3. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów dot. Inwestycji (CIADI /ICSID).

  Kongres kolumbijski ratyfikował umowę założycielską CIADI /ICSID, dzięki czemu  Kolumbia ma możliwość odwoływania się do mechanizmu arbitrażu międzynarodowego, wyspecjalizowanego w kwestiach rozwiązywania sporów między inwestorami i rządami państw przyjmujących inwestycje.

  Link internetowy do materiału “Przewodnik inwestycji zagranicznych” (Foreign Investment Guide):

  http://www.proexport.com.co/invest/ForeignInvestmentGuide2006/html_v2/pdf/cap_07.pdf

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  • Ministerstwo Transportu: homologacja techniczna pojazdów mechanicznych przeznaczonych do ruchu na drogach publicznych; www.mintransporte.gov.co
  • Ministerstwo Zdrowia: produkty istotne dla zdrowia społeczeństwa (niektóre produkty chemiczne, spożywcze, witaminy, produkty hormonalne). www.minsalud.gov.co
  • Ministerstwo Górnictwa: kontrola jakości paliw płynnych. www.minminas.gov.co
  • Ministerstwo Obrony Narodowej: kontrola obrotu pojazdami opancerzonymi i z zabezpieczeniem kuloodpornym, odzieżą, której użycie jest zastrzeżone dla sił zbrojnych, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi. www.mindefensa.gov.co
  • DANE (Urząd Statystyczny Kolumbii). www.dane.gov.co
  • INVIMA (Narodowy Instytut Nadzoru nad Lekami i Żywnością) - kontrola obrotu lekarstwami, sprzętem medycznym, żywnością, środkami czystości, kosmetykami, a także surowcami do ich produkcji. www.invima.gov.co
  • ICA (Kolumbijski Instytut Rolnictwa) - pozwolenia zoo sanitarne dla zwierząt żywych i fitosanitarne dla roślin i ich części, nadzór nad obrotem środków ochrony roślin, koncentratów paszowych i surowców do ich produkcji. www.ica.gov.co
  • ANH (Kolumbijska Agencja ds. Węglowodorów) - pozwolenia na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż węglowodorów w Kolumbii. www.anh.gov.co
  • AEROCIVIL (Zarząd Lotnictwa Cywilnego) - nadzór nad handlem pojazdami latającymi o ciężarze brutto ponad 363 ton. www.aerocivil.gov.co

  15 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2017)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: